I en hektisk hverdag kan det være utfordrende å prioritere seg selv.

Derfor har jeg tilpasset denne tjenesten, slik at du kan få støtte i vanskelige tider akkurat der hvor du befinner deg.

Stine / Psyksess

 
 
DD20E461-C136-4FCD-B954-D28443A61D89_1_201_a_edited_edited_edited.png

Velkommen til Psyksess

Så fint at du fant veien hit!


Vi utvikler oss hele tiden og tilegner oss ulike erfaringer. Noen av disse erfaringene kan være tøffe og vanskelige å stå i alene.  

Jeg tilbyr deg samtaleterapi, og jobber med metoder innenfor gestaltpsykologien, også kalt psykoterapi. Sammen kan vi utforske din livsreise på en skånsom og hjertevarm måte.

 

Opplever du motvind?

-Behov for støtte i en vanskelig situasjon

-Har et anstrengt forhold til mat

-Har vonde og vanskelige hemmeligheter

-Opplever kriser og/eller sorg

-Har et vanskelig selvbilde

-Trenger støtte til å sortere vonde tanker

-Har relasjonelle utfordringer

-Sliter med utbrenthet/nedstemthet

-Er i et dysfunksjonelt forhold

-Strever med vonde minner

-Er syk eller har en kronisk lidelse

-Har behov for å sortere tanker og følelser.

-Trenger bedre kontakt med og forståelse av deg selv.

-Vil snakke med en profesjonell samtalepartner

586D965B-86E9-4DE9-B871-44666D96E1A2_1_201_a.jpeg
 

 Hva er Gestalt psykoterapi?

Kort ventetid-ingen henvisningsplikt


GESTALTTERAPI er en retning innen klinisk psykoterapi som tydeliggjør hvordan vi i ulike relasjoner og situasjoner tilpasser oss omgivelsene. Gestaltterapeuten er oppmerksom på hvordan situasjonen utspiller seg sammen med klienten her og nå, og støtter bevegelsen mot økt oppmerksomhet om oss selv i relasjon.

Gestaltterapi er en fenomenologisk og eksistensiell form for psykoterapi utviklet som et alternativ til psykoanalysen av psykiater Frederick Perls, psykolog Laura Perls og sosiolog, poet og samfunnskritiker Poul Goodman på 1940-tallet. Gestaltterapien representerer en bevegelse fra en hermeneutisk (fortolkende) tilnærming til psykiske lidelser, til en erfaringsbasert og estetisk tilnærming (læren om sansene), som bevisstgjør og støtter samvær og selvregulering slik det faktisk utspiller seg i relasjon og situasjon.

Øyeblikkets potensial:

Vi bruker potensialet som ligger i øyeblikket. til å justere ideer og adferdsmønstre som stammer fra fortiden.

De ideer og adferdsmønster som var brukbare den gang, hjalp oss til å overleve.

I dag virker de ofte ufruktbare når vi tar

dem i bruk automatisk.

Gjennom å tilegne oss nye erfaringer kan

vi korrigere mønstrene til produktiv adferd.

Rollen til terapeuten:

I gestalttilnærming bygger vi på forholdet mellom terapeut og klient.

Terapeuten er tilstede for klienten i et psykologisk felt og drar nytte av de

muligheter som finnes i dette feltet.

Klienten vil lære å kjenne seg selv bedre, samt få bedre kjennskap til sine ulike reaksjoner og relasjoner.

Gestaltterapeuten søker å møte klienten på en ikke-fortolkende måte. Begreper som frisk, patologisk eller forstyrret refererer til normer som kan stå i veien for relasjonen og oppdagelsen av historien klienten bærer med seg. Forskning har vist oss at den følelsesmessige kvaliteten i samspillet vi erfarer tidlig i livet, er med på å danne noen av våre mønstre for regulering av følelser og sosial adferd. Denne selvreguleringen, eller kreative tilpassningen, gjør seg også gjeldende i voksenlivet – på en mer eller mindre hensiktsmessig måte.  

 

"Loose your mind and come to your senses"

Fritz Perls

4FDEB889-F111-4458-B834-F85DEF4E0BA6_edi
 

Anmeldelser

 

Stine har støttet meg gjennom en veldig vanskelig periode. Jeg er utrolig glad for at jeg valgte å ta dette skrittet, og investere i meg selv. Stine har utrolig masse kunnskap, og er en varm, trygg og profesjonell fagperson som virkelig har hjulpet meg videre til et bedre sted.

Mann 36

1352F8AA-C029-4364-BBCC-934B731D0CE0_1_201_a.heic

Om meg

Jeg har viet mange år til å studere emner innenfor medisin og psykologi.

Reisen ble til fordi jeg er genuint opptatt av psykisk helse og menneskelige relasjoner.

I livet kan vi oppleve store og små svigninger hvor det kan være hensiktsmessig å bli møtt og støttet av en objektiv terapeut. 

Det å møte deg i det du står i på en varm og ikke-dømmende måte, er essensielt for vår arbeidsmetode sammen.

Jeg er medlem av NGF, og er forpliktet til å følge foreningens etiske retningslinjer.

Arbeidet mitt kvalitetssikres gjennom regelmessig veiledning hos godkjent veileder. 

Ta gjerne kontakt med meg direkte:

Mail: stine@psyksess.no

Telefon:97174072

Varmt velkommen!

 Stine Maria S. Syvertsen

Gestalt Psykoterapeut u.u.

 

Dette kan jeg tilby deg:

Kr: 725

Terapi 60 min på nett.

Samtaleterapi på egnet digital platform, der vi sammen utforsker dine behov.

Vi lever i effektivitetens tidsalder, og jeg ønsker å kreativt tilpasse meg om det passer deg best med et digitalt terapirom.

 

Bedrift, ta kontakt for tilbud

Av og til kan dine ansatte ha behov for støtte i en vanskelig livsperiode, jeg har god kapasitet til å ta imot der det er behov.
Ta kontakt for et uforpliktende bedriftstilbud.

 
B2DD638B-17A7-49B3-A4C0-1F8A04D0B6F8_1_2

Kontaktinfo

Takk for din interesse.

Før inn din kontaktinfo, så kontakter jeg deg så fort som mulig.

Tlf: 971 74 072

Takk for innsendingen din!